“Awtomobil Ulag Hyzmaty” AGPJ

“Awtomobil Ulag Hyzmaty” AGPJ

 

 “Awtomobil Ulag Hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan Şäherara ýolagçy awtobuslaryna petekleriň onlaýn satuwynyň ýola goýulandygy habar berilýär.

Awtobus gatnawlary üçin petekleri 10 gün öňünden onlaýn görnüşde www.auh.com.tm web-saýtyndan, Android we iOS ulgamlary üçin niýetlenen «Şäherara bilet» ykjam goşundylaryndan satyn alyp bolýandygyny “Awtomobil Ulag Hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti öz ýolagçylarynyň dykgatyna ýetirýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler: 44-35-30, 44-35-31, 44-35-32, 44-35-35, şeýle hem 082.