Demir ýol ulagynda ýük howlylary täze güýç bilen öz işine başlaýar!

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 20-nji
şahamçasy Etrek, Gypjak, Tejen, Sarahs, Altyn asyr, Mary, Zerger,
Türkmenabat-2, Kerki, Daşoguz ýaly demir ýol beketlerinde özüniň has
amatly şertleri bilen tapawutlanýan Ýükleýiş-düşüriş ýük howlylarynyň
ýokary hilli hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmatdan demir ýol ulaglary
arkaly ýük daşaýan we ýük daşamaga isleg bildirýän her bir müşderiler
peýdalanmaga mümkinçiikleriniň bardygyny ýatlatmak isleýäris. Diňe
bir ýükleri ýüklemek we düşürmek bilen çäklenmän, bu ýük
howlularynda açyk we ýapyk görnüşli ýük ammarlary hem bolup,
ammarlarda müşderileriň ýüklerini islendik möhlete çenli amatly we
elýeterli bahalarda saklap bermek hyzmaty hem müşderilere
hödürlenýär.
Has takyk maglumatlary almak üçin 39-04-54, 39-05-43, 39-05-60
telefon belgileri bilen habarlaşyp bilersiňiz!
Ýüz tutmak Siz bilen, hyzmat etmek Biz bilen!