Habarlar

Ýurdumyzda iýul, awgust aýlarynda howanyň temperaturasynyň gyzmagy bilen bagly, demir ýoluň gurluşynyň polat bölekleriniň (relsleriniň) temperaturasynyň adatdakysyndan has-da ýokary bolup gyzýandygyny nazara alyp, demir ýoluň otly hereketiniň tizligi belli bir derejede peseltmek işleri “Türkmendemirýollary” agentligi tarapyndan alnyp barylýar.