Sowal sizden, Jogap bizden!

         Sowal sizden, Jogap bizden!

         “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan halk köpçüligine hödürlenýän esasy hyzmatlaryň biri  hem ýolagçy gatnatmak hyzmaty bolup durýar. Şeýlelikde bu hyzmatyň gerimi barha giňeýär hem-de hil taýdan ýokary derejelere eýe bolýar.

          “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan “Aşgabat şäher telefon ulgamy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýardam bermeginde ýurdumyzyň islendik künjegine otluda syýahat etmäge isleg bildirýän müşderiler üçin sorag-jogap gullugy döredildi.

         Her bir müşderi 086 gysga belgä jaň aýlamak bilen, ýolagçy peteklerini satyn almakda, ýolagçy otlulary barada, hem-de ýolagçy wagonlarynyň aýratynlyklary barada özlerini gyzyklandyrýan maglumatlary tiz wagtyň dowamynda sorag-jogap gullugynyň operatorlaryndan anyklamaga mümkinçilik alar.