B I L D I R I Ş !

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 1-nji şahamçasy Gypjak stansiýasynda ýerleşýän Gypjak ýük howlysynyň ýerine ýetirýän hyzmatlaryny Size hödürleýär. Ýagny bu ýük howlysynda müşderiler üçin ýükleri ýüklemek hem-de düşürmek üçin ähli amatlyklar döredilip, mundan başga hem ýükleri açyk we ýapyk ambarlarda saklamak hyzmaty hem müşderilere hödürlenýär.

         “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 1-nji şahamçasy Gypjak stansiýasynda ýerleşýän Gypjak ýük howlysynyň hödürleýän hyzmatlaryndan peýdalanmaga isleg bildirýän müşderiler şu aşakdaky telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz!

         Ýüz tutmak Siz bilen, hyzmat etmek Biz bilen!

 

Habarlaşmak üçin:

Tel:+99312383117, +99312383660

Ýük howlynyň, mehanizmleriň atlary, ýük saklamak üçin ýapyk ammar we açyk meýdançalar.

Mehaniz mleriň s any

Ýapyk ammarlaryň, açyk meýdançalaryň s any

Ölçeg birligi

Ýük howlynyň mehanizmleşdirilen işiniň hem-de ýapyk ammarda, açyk meýdançada ýük saklap bermegiň iş kuwwatlygynyň görnüşleri.

I-görnüş

II-görnüş

III-görnüş

IV-görnüş

1 günlik iş tertibindäki kuwwatlygy

1 aýlyk iş tertibindäki kuwwatlygy

1 gije-gündiziň dowamynda ýüki saklap bermek kuwwatlygy

1 ýyllyk iş tertibindäki kuwwatlygy

GYPJAK

Ýük göterijiligi 32 tonnalyk KSK kysymly e le ktrokozlowoý kran

1

tonna wagon

11 sagatlyk iş tertibinde

1 günde wagonyň akymy/sygymy = 10 wag x 1 wag ýüküň agramyna 65 tonna = 650 tonna

11 sagatlyk iş tertibinde

1 aýda wagonyň akymy =300 wag x 1 wag ýüküň agramy 65 tonna = 19 500 ton

1 ýylyň dowamynda wagonyň akymy = 3 600 wag. x 1 wag ýüküň agramy 65 tonna = =234 000 ton

Ýük göterijiligi

30,5 tonnalyk K-30,5H kysymly

e le ktrokozlowoý kran

1

tonna wagon

11 sagatlyk iş tertibinde

1 günde wagonyň akymy/sygymy = 10 wag x 1 wag ýüküň agramyna 65 tonna = 650 tonna

11 sagatlyk iş tertibinde

1 aýda wagonyň akymy =300 wag x 1 wag ýüküň agramy 65 tonna = 19 500 ton

1 ýylyň dowamynda wagonyň akymy =3 600 wag. x 1 wag ýüküň agramy 65 tonna = =234 000 ton

Ýük göte rijiligi 12,5 tonnalyk KK kysymly e le ktrokozlowoý kran

1

tonna wagon

11 sagatlyk iş tertibinde

1 günde wagonyň akymy/sygymy = 5 wag x 1 wag ýüküň agramyna 65 tonna = 325 tonna

11 sagatlyk iş tertibinde

1 aýda wagonyň akymy = 150 wag x 1 wag ýüküň agramy 65 tonna = 9 750 ton

1 ýylyň dowamynda wagonyň akymy =1 800 wag. x 1 wag ýüküň agramy 65 tonna = =117 000 ton

Ýük göte rijiligi 2,5 tonnalyk KOMATSU ksymly awtogöte riji kara

3

tonna wagon

8 sagatlyk iş tertibinde 1 günde wagonyň akymy/sygymy = 7 wag x 1 wag ýüküň agramyna 65 tonna = 455 tonna

8 sagatlyk iş tertibinde

1 aýda wagonyň akymy = =210 wag x 1 wag ýüküň agramy 65 tonna = 13 650 ton

1 ýylyň dowamynda wagonyň akymy = 2 520 wag. x 1 wag ýüküň agramy 65 tonna = =163 800 ton

Ýapyk ammar

1

m3

Ýapyk ammaryň ulanmaga degişli tutýan meýdanynyň göwrümi 6 000 m3

Ýapyk ammaryň içki ulanmaga degişli tutýan göwrümi 6 000 m3 : 1 ýapyk wag. içgi göwrümi 150 m3 = ýerleşýäni 20 wag x 65 ton = 1 300 ton

Ýapyk ammaryň içki ulanmaga degşli tutýan göwrümi            6 000 m3 : 1

ýapyk wag. içgi göwrümi 150 m3 = 40 wag ýerleşýäni 20 wag x 365 gün = 7 300 wag x 65 ton = 474 500 ton.

Açyk meýdança

1

m2

Açyk meýdançanyň ulanmaga degişli tutýan meýdany 10 000 m2

Açyk meýdançanyň ulanmaga degişli tutýan meýdany 10 000 m2 :

1 ýapyk wag.içgi meýdany 48,8 m2 = 204 wag x                        65 ton =

13 260 ton

Açyk meýdançanyň ulanmaga degişli tutýan meýdany 10 000 m2 : 1 ýapyk wag. içgi meýdany 48,8 m2 = 204 wag x 365 gün = 74 460 wag x 65 ton = 4 839 900 ton