SANKT-PETERBURGDA GDA-NYŇ DÖWLET ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ SAMMITI GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň resmi däl sammiti geçirildi.

Duşuşygyň barşynda GDA ýurtlarynyň Liderleri gün tertibiniň wajyp meselelerini, ilkinji nobatda syýasy -iplomatiki, söwda-ykdysady wemedeni-ynsanperwer ulgamlarynda hyzmatdaşlydarşlaşaş durmu. Döwlet Baştutanlary Arkalaşygyň döredilmeginiň 30 ýyllygynyň bellenilen şu ýylynyň esasy netijelerini jemlediler.

Şeýle hem saglygy goraýyş we derman senagaty pudagyndaky hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň Bilen baglylykda, COVID-19 ýokanjynyň ýaýramagynyň öňüni Almak boýunça alnyp barylýan bilelikdäki çäreler, бушель ugurda GDA döwletleriniň ysnyşykly hyzmatdaşlygynyň hereketleri подол любого к-де koronawirus ýokanjynyň öňüni Almak мы ONA gözegçilik etmek babatynda ýurtlaryň lukmançylyk jemgyýetleriniň arasynda yzygiderli tejribeleri alyşmak boýunça pikirler alyşyldy.